Arquivo para Febreiro, 2011

Pequena escolma biográfica.

Posted in Internacional on Febreiro 21, 2011 by arrecarallo

Chega á xefatura do réxime á morte do anterior dirixente.
Recibe o apoio de Kissinger e o governo U.S.A para perpetuarse no posto.
Ten bases americanas no seu país, e colabórase na invasión de outros países.
O réxime é acusado repetidamente de torturas ós detidos, por organismos internacionais.
Ilegalízanse os partidos contrarios ó réxime.
Péchanse xornais e medios de comunicacións contrarios ó réxime.
Establécemse leis para o control de Internet.
Pretende que o seu fillo chegue a ocupar o seu posto.
É sospeitoso de ter contas bancárias en Suiza ou paraísos fiscais.
Non ten responsabilidade dos seus actos e reprímese a crítica á súa persoa.
A crise económica afecta especialmente ás clases menos pudientes do país.

Advertisements